Kitap Bölümü

Prof. Dr. Refik Samet ve doktora öğrencisi Ömer Aslan “Siber Güvenlik ve Savunma” kitabında “KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR VE ANALİZİ” konulu bölüm yazarlığı yaptı.

Siber Güvenlik ve Savunma Kitabı

Aralık, 2018

 

Doktora Öğrencim mezun oldu

Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof.Dr.Refik SAMET’in doktora öğrencisi Batuhan BAŞKURT 29.01.2019 tarihinde “Çok kameralı nesne takibi tabanlı video sinopsis” konulu doktora tezi savunma sınavını başarıyla geçerek mezun oldu. Bölümümüzün ve Refik SAMET’in ilk doktora mezunu Batuhan BAŞKURT’u tebrik eder başarılar dileriz.

İlk doktora tezi savunma sınavı jüri üyeleri:
Prof.Dr.Refik SAMET – Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ABD (Danışman)
Prof.Dr.Suat ÖZDEMİR – Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ABD (Jüri Başkanı)
Doç Dr.Alptekin TEMİZEL – ODTÜ Enformatik Enstirüsü (Jüri Üyesi)
Doç.Dr.Murat Hüsnü SAZLI – Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD (TİK Üyesi)
Dr.Öğr.Üyesi Hacer YALIM KELEŞ – Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ABD (TİK Üyesi)

Jüri üyeleri:

İlk doktora öğrencimizin doktora çalışması kapsamında yaptığı yayınlar:

1) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Improved adaptive background subtraction method using pixel-based segmenter” in Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG), 2017 25th International Conference in Central Europe on. WSCG, 2017, pp. 41–46.

2) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Robust object tracking using alternative correlation filters.”Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)”, 2017 25th. IEEE, 2017.

3) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Online video synopsis based on grid map representation,” in COIA-2018: The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 2018

4) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Long-term multi-object tracking using alternative correlation filters”, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 26.5 (2018). (SCIE)

5) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Video Synopsis: A Survey”, Journal of Computer Vision and Image Understanding, 2019. (SCI)

6) Baskurt, Kemal Batuhan and Samet, Refik, “Multi-camera online video synopsis via grid map representation”, yayın aşamasında (2019).

Ocak, 2019